DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Nguyen Quoc Huy

16

182

Ahmad Roihkul Ihksan

East Java

15

183

Dương Hoàng Hạnh

4

184

Nguyễn Bá Hảo

LÂM ĐỒNG

6

185

Tống Trần Sơn

10

186

Nguyễn Xuân Tư

9

187

Trần Lê Lâm

Đà Nẵng

7

188

Nguyễn Thành Chung

1

189

Lý Anh Lam (nguyễn Hiền Thanh)

7

190

Vũ Duy Thương

15

191

Itan Resmana

East Java

17

192

Trần Văn Quân

Bà Rịa - Vũng Tàu

20

193

Phạm Trần Lộc

3

194

Huỳnh Tấn Truyển

2

195

Lê Thạch Duy Hải

Tiền Giang

2

196

Vũ Tiến Dũng

QUẢNG NINH

12

197

Ngô Quang Phúc

1

198

Trần Quang Quý ( Quý Trần )

0

199

Nguyễn Văn Quang

20

200

Đỗ Ngọc Hà

3

201

Hoang Nhung

19

202

Phạm Ngọc Hiển

2

203

Bùi Thanh Hoa

Bà Rịa Vũng Tàu

20

204

Đỗ Văn Pháp

Đà Nẵng

6

205

Lê Đức Thành

3

206

Nguyên Công Trung

Bình Định

12

207

Josep Bambang Suprijono

East Java

1

208

Huỳnh Phạm Anh Dũng

20

209

Antonius Natali P

Jawa timur

18

210

Phan Thị Khánh

3

211

Đinh Chình Quân ( Hoàng Quân )

Hải Phòng

6

212

Phạm Đăng Khiêm

3

213

Nguyễn Hữu Nhân

1

214

Nguyễn Văn Châu

Trà Vinh

5

215

Nguyễn Phước Hoài

Bình Định

7

216

Lê Trung Tính

0