DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Nguyễn Quang Ngọc

13

146

Trần Khắc Đạt

Hải Phòng

20

147

Đặng Việt Hùng

0

148

Phạm Văn Thanh ( Quang Thanh)

Hải Phòng

2

149

Nguyễn Tùng Dương

20

150

Nguyễn Ngô Bảo Ngọc

3

151

Đào Hữu Nghĩa

Sóc Trăng

8

152

Vũ Tuấn Anh

2

153

Quangnguyen

3

154

Hoàng Thị Bích Hiệp

9

155

Phạm Quốc Hưng

2

156

Nguyễn Văn Thành

10

157

Nguyễn Đức Liêm

5

158

Đinh Công Tâm

Sóc Trăng

2

159

Thái Quán Chúng

5

160

Trần Ngọc Dũng

8

161

Trần Đình Thương

4

162

Nguyễn Hoàng Trọng

9

163

Duy Bằng ( Võ Văn Bằng)

20

164

Huỳnh Thu

7

165

Huỳnh Văn Truyền

16

166

Phùng Đức Dũng

14

167

Trần Bảo Hoà

Binh Định

4

168

Lê Phan Hồng Phi

0

169

Nông Thanh Toàn

Thừa Thiên Huế

1

170

Đinh Giao Hữu

6

171

Nguyễn Võ Trường Linh

0

172

Nguyễn Thanh Hải

2

173

Nguyễn Hải Huy

Quảng Ninh

2

174

Lê Việt Khánh

8

175

Nguyễn Đức Toàn

1

176

Nguyễn Anh Vũ

Hải Phòng

11

177

Mai Việt Quyền

0

178

Nguyễn Vinh Hiển

9

179

Trần Văn Trường

1

180

Trần Trúc Sơn

TP HCM

10