DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Trần Quốc Khánh

Hậu Giang

12

110

Nguyễn Anh Tuấn

10

111

Aung Myint Htwe

Yangon

10

112

Nguyễn Công Thủy ( Thi Nhân )

5

113

Nguyễn Ngọc Hải

20

114

Nguyễn Ngọc Cường

20

115

Nguyễn Nhật Tường

2

116

Trần Việt Tùng

0

117

Lý Phú Tại

4

118

Đoàn Thị Ngọc Huyền

20

119

Tô Chí Hùng

0

120

Nguyễn Minh Thành Quân

10

121

Nguyễn Văn Đông

Khánh Hòa

14

122

Nguyễn Tấn Khâm

3

123

Nguyễn Văn Mãn

1

124

Thái Viết Hoàn

20

125

Tô Thành Long

Bình Thuận

3

126

Võ Đình Quýt

9

127

Triệu Hớn Võ

4

128

Pang Chhaya

Phnom Penh

8

129

Đỗ Tuấn Hùng

Bà Rịa - Vũng Tàu

20

130

Swe Tun

Kayin

6

131

Nguyễn Đức Nghiêm

8

132

Phạm Nhựt Thưởng

13

133

Nguyễn Văn Hợp

8

134

Vũ Tiến Chương

2

135

Vũ Văn Chinh

0

136

Nguyễn Đoàn Kết

2

137

Tran Vu Quang Duy

0

138

Phạm Hoàng Giám

0

139

Nguyễn Văn Hải

4

140

Trần Minh Thái

20

141

Tan Nguyen

20

142

Mai Vinh

A

0

143

Đinh Tất Cảnh

5

144

Nguyễn Văn Tuấn

2