DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Trần Việt Linh

0

74

Kiều Anh Dũng

10

75

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

4

76

Trần Thị Kiều My

0

77

Trần Văn Hồng

0

78

Đỗ Bá Hưng

4

79

Nguyễn Phong Vũ

0

80

Đỗ Thành Luân

Hà Nam

1

81

Nguyễn Trung Kiên

0

82

Phạm Hữu Tiến

3

83

Đinh Nguyên Đa Thiện

20

84

Truong Thien Binh

2

85

Nguyen Van Hiep

1

86

Trần Túy

8

87

Nguyễn Tiến Trình

Bình Định

5

88

Nguyen Anh Tuan

0

89

Nguyễn Thanh Tùng

7

90

Phan Minh Huân

TP HCM

20

91

Bùi Viết Đồng

16

92

Trần Duy Quang

19

93

Lâm Quỳnh Như

TP HCM

1

94

Võ Viết Thi

0

95

Vu Quoc Tung

13

96

Hầu Văn Tỷ

0

97

Huỳnh Kim Thành

TP. HCM

8

98

Nguyễn Hòa Ý

TP HCM

16

99

Nguyễn Thị Kim Phượng

17

100

Trương Anh Vũ

0

101

Bùi Văn Vân

1

102

Nguyễn Đăng Lâm

Quảng Ngãi

19

103

Lê Nghị

0

104

Nguyễn Thị Ba

0

105

Trần Quang Anh

7

106

Phạm Minh Giảng

20

107

Đặng Hồng Long

14

108

Trần Hữu Cường

ĐỒNG NAI

14