KẾT QUẢ

GIẢI NHẤT

First Prize: Go Far to the Great Sea - Tran Truc Son

Giải nhất: Vươn ra biển lớn  - Trần Trúc Sơn

 

GIẢI NHÌ

Second Prize: A busy berth - Vu Tien Dung

Giải nhì: Trên bến dưới thuyền - Vũ Tiến Dũng

 

Second Prize: On every road - Vo Van Bang

Giải nhì: Trên mọi nẻo đường - Võ Văn Bằng

 

GIẢI BA

Third Prizes: Overweight cargo transport - Do Tuan Hung

Giải ba- Vận chuyển hàng siêu trọng - Đỗ Tuấn Hùng

 

Third Prizes: Rubber Tyred Gantry - Itan Resmana

Giải ba: Rubber Tyred Gantry - Itan Resmana

 

KHUYẾN KHÍCH

Encouraging Prizes: Watching a plane - Huynh Pham Anh Dung

Mê ngắm máy bay - Huỳnh Phạm Anh Dũng

 

Encouraging Prizes: A Cargo Train through the Tunnel of Lac Son Station - Tran Bao Hoa

Khuyến khích: Tàu hàng qua hầm ga Lạc Sơn - Trần Bảo Hòa

 

Encouraging Prizes: Uploading cargo to a barge - Nguyen Thi Kim Phuong

Khuyến khích: Chuyển hàng xuống xà lan - Nguyễn Thị Kim Phượng

 

Encouraging Prizes: Transshipment Warehouse - Nguyen Minh Tan

Khuyến khích: Kho hàng trung chuyển - Nguyễn Minh Tân

 

Encouraging Prizes: A Trade Port in Town - Huynh Pham Anh Dung

Khuyến khích: Thương cảng bên phố - Huỳnh Phạm Anh Dũng

 

Encouraging Prizes: Service - Swe Tun

Khuyến khích:  Service - Swe Tun

 

Encouraging Prizes: Myanmar logistics service - Swe Tun

Khuyến khích: Myanmar logistics service - Swe Tun

 

DANH SÁCH TÁC PHẨM CHỌN TRIỂN LÃM -> XEM TẠI ĐÂY

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 217 tác giả, 44 tỉnh/thành và 1421 tác phẩm