HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

- NSNA Lý Hoàng Long - E.VAPA/ E.FIAP - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) - Chủ tịch

- NSNA Hoàng Trung Thủy - Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Gia Định - Phó Chủ tịch

- Đại diện - Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận ASEAN - Phó Chủ tịch

- NSNA Nguyễn Văn Thương - E.VAPA - Ủy viên

- NSNA Nguyễn Thứ Tính - AVAPA, AFIAP, F-ISF  - Ủy viên

- Đại diện - Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận ASEAN - Ủy viên

- Đại diện - Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận ASEAN - Ủy viên

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 217 tác giả, 44 tỉnh/thành và 1421 tác phẩm