CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 Giải Nhất: 1,000 USD/ giải

- 02 Giải Nhì: 700 USD/ giải

- 02 Giải Ba: 500 USD/ giải

- 02 Giải Ấn tượng (*): 500 USD/ giải

- 05 Giải Khuyến khích: 300 USD/ giải

(*) Giải dành cho các thiết bị không chuyên

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 217 tác giả, 44 tỉnh/thành và 1421 tác phẩm