BAN TỔ CHỨC

- Yukki Nugrahawan Hanafi - Chủ tịch AFFA - Trưởng ban

- Lê Duy Hiệp - Chủ tịch – Hiệp hội VLA - Trưởng ban

- Đại diện – Hiệp hội VLA - Phó Trưởng ban

- Lê Văn Hỷ - Tổng Biên tập – Tạp chí VLR - Phó Trưởng ban

- Iman Gandi - Thư ký AFFA - Ủy viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 100 tác giả, 25 tỉnh/thành và 283 tác phẩm