STATUS LIST

#

FULLNAME

PROVINCE

PHOTOS

1

Trương Nhật Khương

Thành phố Hồ Chí Minh

0

2

Lê Quang Anh

Hà Nội

1

3

Thạch Thị Hậu

TP. HCM

10

4

Lê An Khương

Trà Vinh

0

5

Đoàn Ngọc Ấn

Đồng Nai

7

6

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

3

7

Vũ Văn Lâm ( Vũ Lâm )

HẢI PHÒNG

11

8

Nguyễn Thành Sơn

6

9

Dương Văn Toàn

9

10

Nguyễn Việt Hồng

1

11

Lê Tấn Thanh

0

12

Nguyễn Minh Tiến

2

13

Đỗ Hiếu Liêm

4

14

Nguyễn Hữu Tấn

1

15

Nguyễn Hoàng Ninh

0

16

Đỗ Trọng Luân

Hải Phòng

20

17

Quảng Ngọc Minh

5

18

Nguyễn Đức Nghĩa

Hải Phòng

20

19

Robby

surabaya

0

20

Phạm Đình Cường

Phú Thọ

3

21

Peter Bonarrio Boimau

South Borneo

15

22

Nguyễn Văn Ký

0

23

Pribadi Arijanto

Jakarta

8

24

Mochammad Afan Asadi

nusa tenggara timur

0

25

Yuvensius Vega Yulian Herdianto

Jawa Timur

12

26

Puput Tri Hantoro

Kupang

0

27

Lady Myres Manloza

Manila

0

28

Bastian Irianto

jakarta

0

29

Seno Wirya Atmaja

Jakarta

0

30

Julius

jakarta

0

31

Nguyễn Duy Sinh

15

32

Nguyễn Đức Hiếu

0

33

Trần Tuấn Anh

1

34

Vũ Văn Thành

9

35

Nguyễn Hữu Toản

Hà Nội

3

36

Nguyễn Vĩ

0